13.2 มีรายงานการประเมินฯ ตามตัวอย่างในหน้า 75)

30 มีนาคม 2566

13.1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ2565-2566


ไฟล์แนบ