ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูล

โรงพยาบาลหนองใหญ่

207 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 Email:nongyaiha@hotmail.com โทร.033-000463-4 Fax.038-219145