17.1 มีบันทึกช้อความแสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี2566

30 มีนาคม 2566

17.1 มีบันทึกช้อความแสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี2566


ไฟล์แนบ