บันทึกข้อความที่่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

20 มีนาคม 2566

บันทึกข้อความที่่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566


ไฟล์แนบ