4.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้ดจ้่างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

11 กันยายน 2566

4.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้ดจ้่างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566


ไฟล์แนบ