2(18.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4

11 กันยายน 2566

2(18.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4


ไฟล์แนบ