22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4

27 สิงหาคม 2566

22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4


ไฟล์แนบ