ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรับเช็ค 11 ก.ค. 2567 (11 กรกฎาคม 2567)
แจ้งรับเช็ค 27 มิ.ย. 2567 (27 มิถุนายน 2567)
แจ้งรับเช็ค 19 มิ.ย. 2567 (19 มิถุนายน 2567)
แจ้งรับเช็ค 10 มิ.ย. 2567 (10 มิถุนายน 2567)
แจ้งรับเช็ค 28 พ.ค. 2567 (28 พฤษภาคม 2567)
แจ้งรับเช็ค 20 พ.ค. 2567 (20 พฤษภาคม 2567)
แจ้งรับเช็ค วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (9 พฤษภาคม 2567)
แจ้งรับเช็ค 7 พ.ค. 2567 (7 พฤษภาคม 2567)
แจ้งรับเช็ค 9 เมษายน 2567 (9 เมษายน 2567)
แจ้งรับเช็ค 3 เม.ย. 2567 (3 เมษายน 2567)
แจ้งรับเช็ค 21 มีนาคม 2567 (21 มีนาคม 2567)
แจ้งรับเช็ค 14 มีนาคม 2567 (14 มีนาคม 2567)
แจ้งรับเช็ค วันที่ 6 มีนาคม 2567 (6 มีนาคม 2567)
แจ้งรับเช็ค วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (27 กุมภาพันธ์ 2567)
แจ้งรับเช้ค 2 กุมภาพันธ์ 2567 (2 กุมภาพันธ์ 2567)
แจ้งรับเช็ค 29 มกราคม 2567 (29 มกราคม 2567)
แจ้งรับเช็ค 17 ม.ค. 2567 (17 มกราคม 2567)
แจ้งรับเช็ค 18 ธันวาคม 2566 (18 ธันวาคม 2566)
เเจ้งรับเช็ค 13 ธันวาคม 2566 (13 ธันวาคม 2566)
แจ้งรับเช็ค 20 พฤศจิกายน 2566 (20 พฤศจิกายน 2566)
แจ้งรับเช็ค 7 พ.ย. 2566 (7 พฤศจิกายน 2566)
แจ้งรับเช็ค 26 ต.ค. 2566 (26 ตุลาคม 2566)
แจ้งรับเช็ค 10/10/2566 (10 ตุลาคม 2566)
แจ้งรับเช็ค 19 ก.ย. 2566 (19 กันยายน 2566)
แจ้งรับเช็ค 7 ก.ย. 2566 (7 กันยายน 2566)
(24 สิงหาคม 2566)
รายชื่อเจ้าหนี้ที่จ่ายเช็ค-15-ส.ค.-66 (15 สิงหาคม 2566)
แจ้งรับเช็ค 25 ก.ค. 2566 (25 กรกฎาคม 2566)
แจ้งรับเช็ค 17 ก.ค. 2566 (17 กรกฎาคม 2566)
แจ้งรับเช็ควันที่ 6 ก.ค. 2566 (6 กรกฎาคม 2566)
แจ้งรับเช็ค 4 ก.ค. 2566 (4 กรกฎาคม 2566)
แจ้งรับเช็ค 21/6/2566 (21 มิถุนายน 2566)
แจ้งรับเช็ค (19 มิถุนายน 2566)
แจ้งรับเช็ค 22 พ.ค. 2566 (22 พฤษภาคม 2566)
แจ้งรับเช็ค 2 พ.ค. 2566 (2 พฤษภาคม 2566)
แจ้งรับเช็ค 21 เมษายน 2566 (21 เมษายน 2566)
แจ้งรับเช็ค 11 เม.ย. 2566 (11 เมษายน 2566)
แจ้งรับเช็ค 5 เม.ย. 2566 (5 เมษายน 2566)
แจ้งรับเช็ค (28 มีนาคม 2566)
รับเช็ค (13 มีนาคม 2566)
ส่งเช็คทางไปรษณีย์ (13 มีนาคม 2566)
ส่งเช็คทางไปรษณีย์ (22 กุมภาพันธ์ 2566)
(6 กุมภาพันธ์ 2566)
(17 มกราคม 2566)
(27 ธันวาคม 2565)
(19 ธันวาคม 2565)
(7 ธันวาคม 2565)
(30 พฤศจิกายน 2565)
(28 พฤศจิกายน 2565)
(27 ตุลาคม 2565)
(26 ตุลาคม 2565)
(28 กันยายน 2565)
(27 กันยายน 2565)
(15 กันยายน 2565)
(14 กันยายน 2565)
(30 สิงหาคม 2565)
(16 สิงหาคม 2565)
27 กรกฎาคม 2565 (27 กรกฎาคม 2565)
6 กรกฏาคม 2565 (6 กรกฎาคม 2565)
รายนามบริษัทที่รับเช็ค (16 มิ.ย.65) (16 มิถุนายน 2565)
สแกน0011 แจ้งเจ้าหนี้ 14 มิ.ย.65 (14 มิถุนายน 2565)
(27 พฤษภาคม 2565)
(19 พฤษภาคม 2565)
รับเช็ค (10 พฤษภาคม 2565)
บ.ไบโอเทค เอนจิเนียริ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (28 เมษายน 2565)
ส่งเช็คทางไปรษณีย์ (22 เมษายน 2565)
(22 เมษายน 2565)
(18 เมษายน 2565)
(8 เมษายน 2565)
บริษัท เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ จำกัด เลขที่ 640688, สันติฮาร์ดแวร์ เล่มที่ 433 เลขที่ 21614 (29 มีนาคม 2565)
(16 มีนาคม 2565)
บริษัท เอส เอส อินเตอร์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (25 กุมภาพันธ์ 2565)
ส่งเช็คทางไปรษณีย์ (23 กุมภาพันธ์ 2565)
(23 กุมภาพันธ์ 2565)
(21 กุมภาพันธ์ 2565)
(3 กุมภาพันธ์ 2565)
ส่งเช็คทางไปรษณีย์ (3 กุมภาพันธ์ 2565)
(1 กุมภาพันธ์ 2565)
(27 มกราคม 2565)
(24 มกราคม 2565)
(19 มกราคม 2565)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (10 มกราคม 2565)
(4 มกราคม 2565)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (23 ธันวาคม 2564)
(17 ธันวาคม 2564)
(2 ธันวาคม 2564)
บริษัท เอส เอส อินเตอร์ 168 (18 พฤศจิกายน 2564)
(15 พฤศจิกายน 2564)
(10 พฤศจิกายน 2564)
(8 ตุลาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (27 กันยายน 2564)
(27 กันยายน 2564)
(20 กันยายน 2564)
(7 กันยายน 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (26 สิงหาคม 2564)
(26 สิงหาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (20 สิงหาคม 2564)
(20 สิงหาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (10 สิงหาคม 2564)
(6 สิงหาคม 2564)
(4 สิงหาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (23 กรกฎาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (23 กรกฎาคม 2564)
(22 กรกฎาคม 2564)
(21 กรกฎาคม 2564)
(15 กรกฎาคม 2564)
(14 กรกฎาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (12 กรกฎาคม 2564)
(5 กรกฎาคม 2564)
(28 มิถุนายน 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (10 มิถุนายน 2564)
(10 มิถุนายน 2564)
(24 พฤษภาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (24 พฤษภาคม 2564)
(17 พฤษภาคม 2564)
(14 พฤษภาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (12 พฤษภาคม 2564)
(12 พฤษภาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (6 พฤษภาคม 2564)
(3 พฤษภาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (20 เมษายน 2564)
(20 เมษายน 2564)
(16 เมษายน 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (5 เมษายน 2564)
(2 เมษายน 2564)
(29 มีนาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (17 มีนาคม 2564)
(17 มีนาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (15 มีนาคม 2564)
(9 มีนาคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ ED 28518862 2 TH (24 กุมภาพันธ์ 2564)
ร้าน เทคแคร์ เลขที่ RE-63-018 (19 กุมภาพันธ์ 2564)
(18 กุมภาพันธ์ 2564)
(4 กุมภาพันธ์ 2564)
(3 กุมภาพันธ์ 2564)
(2 กุมภาพันธ์ 2564)
(28 มกราคม 2564)
แจ้งรับเช็ค บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด เลขที่ HO6312-006 (7 มกราคม 2564)
(5 มกราคม 2564)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (18 ธันวาคม 2563)
(16 ธันวาคม 2563)
(16 ธันวาคม 2563)
(11 พฤศจิกายน 2563)
(10 พฤศจิกายน 2563)
(6 พฤศจิกายน 2563)
(6 ตุลาคม 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (6 ตุลาคม 2563)
(2 ตุลาคม 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (23 กันยายน 2563)
(18 กันยายน 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (18 กันยายน 2563)
(14 กันยายน 2563)
(27 สิงหาคม 2563)
(18 สิงหาคม 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (18 สิงหาคม 2563)
(21 กรกฎาคม 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (15 กรกฎาคม 2563)
(13 กรกฎาคม 2563)
(18 มิถุนายน 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (12 มิถุนายน 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (12 มิถุนายน 2563)
ปริ้น เซอร์วิส PSV630316/316 PSV630408/324 (12 มิถุนายน 2563)
(9 มิถุนายน 2563)
(2 มิถุนายน 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จ EI 785445355 TH (26 พฤษภาคม 2563)
(26 พฤษภาคม 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (20 พฤษภาคม 2563)
(18 พฤษภาคม 2563)
(14 พฤษภาคม 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (8 พฤษภาคม 2563)
(7 พฤษภาคม 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (15 เมษายน 2563)
(15 เมษายน 2563)
(24 มีนาคม 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (19 มีนาคม 2563)
(17 มีนาคม 2563)
(13 มีนาคม 2563)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (19 กุมภาพันธ์ 2563)
(18 กุมภาพันธ์ 2563)
(4 กุมภาพันธ์ 2563)
(28 มกราคม 2563)
(5 มกราคม 2563)
(4 ธันวาคม 2562)
(2 ธันวาคม 2562)
(28 พฤศจิกายน 2562)
(24 ตุลาคม 2562)
(2 ตุลาคม 2562)
(26 กันยายน 2562)
(24 กันยายน 2562)
(5 กันยายน 2562)
(26 สิงหาคม 2562)
(19 สิงหาคม 2562)
(8 สิงหาคม 2562)
(30 กรกฎาคม 2562)
(10 กรกฎาคม 2562)
(9 กรกฎาคม 2562)
(4 กรกฎาคม 2562)
(28 มิถุนายน 2562)
(19 มิถุนายน 2562)
(17 มิถุนายน 2562)
(17 มิถุนายน 2562)
(17 มิถุนายน 2562)
(17 มิถุนายน 2562)
(24 พฤษภาคม 2562)
(17 พฤษภาคม 2562)
(1 พฤษภาคม 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (24 เมษายน 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (19 มีนาคม 2562)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (11 มีนาคม 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (11 มีนาคม 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (5 มีนาคม 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (21 กุมภาพันธ์ 2562)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (15 กุมภาพันธ์ 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (15 กุมภาพันธ์ 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (6 กุมภาพันธ์ 2562)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (6 กุมภาพันธ์ 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (1 กุมภาพันธ์ 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (15 มกราคม 2562)
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ (15 มกราคม 2562)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (26 ธันวาคม 2561)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (14 ธันวาคม 2561)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (28 พฤศจิกายน 2561)
แจ้งบริษัทรับเช็ค (21 พฤศจิกายน 2561)