24.1 บันทึกข้อความลงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ดำเนินการเสร็จสิ้นใตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือน ตุลาคม 253 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

3 มิถุนายน 2564

24.1 บันทึกข้อความลงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ดำเนินการเสร็จสิ้นใตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือน ตุลาคม 253 ถึงเดือนมีนาคม 2564)


ไฟล์แนบ