7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานแลเะการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3 มิถุนายน 2564

7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานแลเะการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


ไฟล์แนบ