ขอขอบคุณ คุณสมเดช ทองอ้นและครอบครัว, คุณจำเนียน ทองอ้นและครอบครัว บริจาค พัดลม จำนวน 3 ตัวไว้ใช้กับผู้ป่วยค่ะ

16 มีนาคม 2564