แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

devilประกาศ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

enlightenedนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ66

enlightenedขั้นตอนการเข้าถึงระบบเครือข่าย

enlightenedขั้นตอนการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ

---คู่มือ-แนวทางปฏิบัติ--

enlightenedระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

enlightenedแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหนองใหญ่

enlightenedคู่มือการใช้งาน HOSxP (User)

enlightenedFlow กรณีไฟฟ้าดับ

enlightenedแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

enlightenedแนวทางการปฏิบัติกรณีระบบล่ม

----แบบฟอร์ม-----

heartแบบฟอร์มขอ username และ password เพื่อขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

heartแบบสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ

************ กล้องวงจรปิด *************

enlightenedขั้นตอนการขอดูหรือข้อมูลจากกล้องวงจรปิด CCTV

enlightenedแบบคำร้องขอดูกล้องวงจรปิด/ขอสำเนาภาพวีดีโอ/อื่นๆ 

enlightenedพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่ายสารของราชการ พ.ศ.2540

***********************************************************

****************คลังข้อมูลสารสนเทศ********************

mailลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพตามตัวชี้วัด HDC

mailข้อมูล CMI