แผนกแพทย์แผนไทย

เปิดบริการ จัันทน์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

นอกเวลา อังคทรและพฤหัส เวลา 16.00 - 20.00 น.